Zásady ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte

Vitajte na stránke www.agroserver.sk! Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov je vytvorené preto, aby vás informovalo o našich postupoch týkajúcich sa zberu, použitia a sprístupnenia informácií, ktoré nám prostredníctvom tejto stránky môžete poskytnúť. Uistite sa prosím, že ste si prečítali celé toto prehlásenie o ochrane osobných údajov predtým, než použijete informácie alebo ich odošlete na túto internetovú stránku. Táto stránka je určená na použitie občanom Slovenskej republiky.

Váš súhlas

Používaním tejto stránky súhlasíte s podmienkami nášho prehlásenia o ochrane osobných údajov. Kedykoľvek prostredníctvom tejto stránky odošlete informácie, súhlasíte so zberom, použitím a sprístupnením týchto informácií v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

Prístup detí mladších ako 13 rokov

Táto stránka nie je určená pre deti mladšie ako 13 rokov. Nebudeme vedome zbierať osobné údaje od návštevníkov v tejto vekovej skupine. Odporúčame rodičom, aby so svojimi deťmi hovorili o používaní internetu a o informáciách, ktoré poskytujú na rôznych webových stránkach.

Informácie, ktoré poskytujete

V niektorých častiach tejto stránky môžete byť požiadaní o odoslanie osobných údajov, aby ste mohli využívať špecifické prvky stránky (ako sú otázky alebo spracovanie objednávok) alebo sa zúčastniť určitej aktivity (ako sú súťaže alebo iné propagačné akcie). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú povinné a ktoré nepovinné.

Aktívny zber informácií

Ako mnoho webových stránok, táto stránka aktívne zbiera informácie od návštevníkov ako kladením špecifických otázok, tak aj tým, že vám umožňuje priamu komunikáciu s nami prostredníctvom e-mailu a formulárov pre spätnú väzbu. Niektoré z vami odoslaných informácií môžu byť osobné údaje (teda informácie, ktoré je možné jednoznačne spojiť s vašou osobou, ako je celé vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo atď.).

Pasívny zber informácií

Počas vášho prechádzania webovou stránkou môžu byť určité informácie zbierané pasívne (t.j. zhromažďované, bez toho, aby ste tieto informácie aktívne poskytli) pomocou rôznych technológií a prostriedkov, ako sú adresy internetového protokolu (IP adresy), cookies, internetové tagy a zber navigačných dát.

Na tejto stránke používame adresy internetového protokolu (IP adresy). IP adresa je číslo pridelené vášmu počítaču poskytovateľom internetového pripojenia k vášmu prístupu na internet a všeobecne sa nepovažuje za osobný údaj, pretože vo väčšine prípadov je táto IP adresa dynamická (mení sa pri každom pripojení k internetu), skôr než statická (jedinečná adresa pridelená určitému užívateľskému počítaču). Vašu IP adresu používame na diagnostiku problémov s naším serverom, na hlásenie súhrnných informácií, na určovanie najrýchlejšieho spôsobu pripojenia vášho počítača na našu stránku a na správu a zlepšovanie stránky.

„Cookie“ je časť informácie, ktorú webová stránka pošle do vášho webového prehliadača a ktorá pomáha webovej stránke zapamätať si informácie o vás a vašich preferenciách. „Session“ cookies sú dočasné časti informácií, ktoré sú vymazané, hneď ako zavriete okno vášho webového prehliadača alebo inak vypnete váš počítač. Session cookies sa používajú na zlepšenie navigácie na webových stránkach a na zber súhrnných štatistických informácií. Táto stránka používa session cookies.

„Navigačné dáta“ („log súborov“, „logy serveru“ a „clickstream“ dáta) sa používajú na riadenie systému, zlepšenie obsahu na stránke, na účely marketingových prieskumov a na oznamovanie informácií návštevníkom. Táto stránka používa navigačné dáta.

Použitie a sprístupnenie informácií

Ak nie je uvedené inak, môžeme použiť vaše informácie na vylepšenie obsahu našich stránok, na úpravu stránok podľa vašich preferencií, na oznamovanie informácií vám, zákazníkom (ak ste si ich vyžiadali), na účely marketingu a prieskumu a na účely špecifikované v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov.

Ak na tejto stránke poskytnete osobné údaje, je možné, že ich skombinujeme s ďalšími aktívne zozbieranými informáciami, ak v okamihu zberu nestanovíme konkrétne inak. Urobíme primerané opatrenia, aby také osobné údaje neboli kombinované s pasívne zozbieranými informáciami, ak ste k tomu nedali súhlas.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Prístup k vašim osobným údajom majú tieto tretie strany sídliace v Slovenskej republike:

1. obchodným partnerom, ktorí sa podieľajú na vyhotovení a prevádzkovaní tejto stránky (napr. poskytovanie služieb, technická podpora, dodávkové služby), v tomto prípade budeme od týchto tretích strán vyžadovať, aby odsúhlasili, že s týmito informáciami budú zaobchádzať v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

2. v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom podniku vlastníka tejto stránky, ku ktorej sa vzťahujú dotyčné informácie; v takom prípade budeme od každého takého kupujúceho požadovať, aby súhlasil, že s týmito informáciami bude zaobchádzať v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov; alebo

.

3. všade tam, kde to požadujú príslušné zákony, súdne príkazy alebo vládne nariadenie.

Ďalej budeme plne využívať všetky informácie získané prostredníctvom tejto stránky, ktoré nemajú formu osobných údajov.

Prístup, opravy a výmazy

V záujme toho, aby osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto stránky, boli presné, aktuálne a úplné, nás prosím kontaktujte nižšie uvedeným spôsobom a my podnikneme príslušné kroky na aktualizáciu alebo opravu takých údajov v našej držbe, alebo vaše údaje vymažeme z nášho zoznamu kontaktných adries.

Bezpečnosť

V rámci možností podnikáme kroky na ochranu vašich osobných údajov, ktoré posielate zo svojho počítača na našu stránku, a snažíme sa také informácie chrániť pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, sprístupnením, pozmenením alebo zničením. Mali by ste mať na pamäti, že žiadny internetový prenos nikdy nie je 100% bezpečný alebo bezchybný. Konkrétne e-mail poslaný na túto stránku alebo z nej nemusí byť bezpečný, a preto by ste mali byť zvlášť opatrní pri rozhodovaní sa, ktoré informácie pošlete prostredníctvom e-mailu. Okrem toho, tam, kde používate heslá, ID čísla alebo iné ďalšie vstupné prvky na tejto stránke, je vašou zodpovednosťou si ich chrániť.

Odkazy na ďalšie webové stránky

Táto stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Uvedomte si prosím, že nad takými stránkami nemáme kontrolu a že naše prehlásenie o ochrane osobných údajov pre ne v žiadnom prípade neplatí. Odporúčame vám prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov na každej stránke, ktorú navštívite.

Ďalšie podmienky

Vaše používanie tejto stránky podlieha nášmu právnemu upozorneniu.

Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky, pripomienky či námety k nášmu prehláseniu o ochrane osobných údajov či k praktikám zaobchádzania s informáciami na tejto stránke, kontaktujte nás prosím tu.

Zmeny v prehlásení o ochrane osobných údajov

Ak sa toto prehlásenie o ochrane osobných údajov zmení, zrevidované prehlásenie bude uvedené na tejto stránke. Prosíme, aby ste si pravidelne preverovali jeho znenie, a to predovšetkým predtým, než poskytnete akékoľvek osobné údaje. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v januári 2011.