Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
AgroServer | AgroExpo | AgroFórum

ISSN 1338-399X   Dnes je 17. 5. 2021, meniny oslavuje: , zajtra
Top panel

Katalóg poľnohospodárskych firiem


Obchodné podmienky

pre inzerciu na portále www.agroserver.sk


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len „podmienky“) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou Opportunity s.r.o., Nám.Slobody 31/12, 926 01 Sereď, IČO:44 309 279 ako predávajúcim a kupujúcim (objednávateľom).
1.2 Podmienky sú nedeliteľnou súčasťou objednávky a zaškrknutím v online formulári kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami.

2. PREDMET PLNENIA
2.1 Predmetom plnenia je inzercia objednávateľa na portále www.agroserver.sk.

3. KÚPNA CENA SLUŽBY
3.1 Registrácia v katalógu firiem je bezplatná. 3.2 Obrazová, textová a iná inzercia je spoplatnená podľa dohody.

4. DODACIE PODMIENKY
4.1 Kupujúci po vyplnení správnych údajov v online formulári a následným odsúhlasením obchodných podmienok odošle objednávku predávajúcemu. Ten po obdržaní objednávky vystaví zálohovú faktúru pre kupujúceho a po jej následnej uhradení, predávajúci zaregistruje kupujúceho v katalógu firiem.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodanú službu na základe doručenej zálohovej faktúry.
5.2 Splatnosť zálohovej faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.
5.3 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na službu až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.
5.4 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.
6.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.
6.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky služby v dôsledku vyššej moci. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia mailom o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky danej služby, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje objednávku.

7. INÉ USTANOVENIA
7.1 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a obchodného zákonníka.
7.2 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 7 dní po doručení služby a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaná služba fakturovaná.
7.3 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené.
7.4 Nezaplatenie ceny za objednanú službu v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 7.5 Kupujúci sa zaväzuje vysporiadať si všetky duševné práva k obrazovým, textovým a iným materiálom, ktoré dodal predávajúcemu na spracovanie. Predávajúci si neuplatňuje nárok na vlastníctvo žiadneho obsahu vrátane žiadneho textu, údajov, informácií, obrázkov, fotografií, hudby, zvukov, videa alebo iného materiálu, ktorý kupujúci poskytne, prenesiete alebo uloží na službu www.agroserver.sk.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.


Vyhľadávaniev článkoch
v inzerátoch


Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách na tejto stránke? Zadajte svoju emailovú adresu:Posledné komentáre
KomentárMagda 12-09-2020 21:54:58:
Boj o Tokaj nemá konca kraja!
KomentárIrena 10-05-2020 05:49:12:
Cibuľa ŠALOTKA
KomentárAnonym 17-04-2020 18:24:09:
Ministerstvo vydáva mimoriadny zákaz zakladania ohňov v lesoch
KomentárPOZICKU (olgaelena0001@gmail.com 31-03-2020 17:15:27:
Hospodársky výbor o nákupoch cukru a pšenice hmotnými rezervami nehovoril
KomentárCOVID19 (olgaelena0001@gmail.com 31-03-2020 17:14:07:
SR má najlepšie rozpracovaný systém bezpečnosti potravín v EÚ
KomentárCOVID19 slovaquie 31-03-2020 17:13:26:
Farmárske trhy zaplnia námestie slovenskými výrobkami každý utorok
KomentárLOAN OFFER TODAY 11-03-2020 17:56:04:
Egypt dúfa, že Rusko splní dohodnuté kontrakty na dodávky pšenice
KomentárLOAN OFFER TODAY 11-03-2020 17:56:00:
MOST-HÍD vyjadruje rozčarovanie nad snahou vlády ochraňovať spotrebiteľov
Komentáranonym 03-03-2020 11:04:18:
Chmeľ je náročný na pestovanie
KomentárMr Arnoid Weman 11-02-2020 21:38:50:
Egyptské firmy sa vo zvýšenej miere zaujímajú o dovoz pšenice z Francúzska
Inzercia
TOPlist
Bottom panel

© 2007 - 2017 všetky práva vyhradené! Obsah portálu je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis, šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Články uverejnené na Agroserveri neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.
Farby na stenu Farby, laky, omietky Košice