Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
AgroServer | AgroExpo | AgroFórum

ISSN 1338-399X   Dnes je 5. 6. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
Top panel

Zdenka Kramplová: Nechcela poslúchať ?

Zdenka Kramplová: Nechcela poslúchať ?
V ostatných dňoch návrh na odvolanie ministerky Zdenky Kramplovej rozhýbal odbornými i politickými vodami. Viac už odchádzajúca ministerka.

V akom stave bol rezort pôdohospodárstva, keď ste nastúpili do funkcie ministerky?
Rezort som prevzala v nelichotivom stave, čo potvrdili kontroly NKÚ aj Úradu vlády. Ako prvé bolo nutné vypracovať štatút ministerstva, organizačný a podpisový poriadok, vyriešiť problém kooperácie medzi sekciami a podriadenými organizáciami, nastaviť finančné riadenie pre prostriedky z EÚ, zabezpečiť systém vnútornej kontroly, začať s racionalizáciou našich príspevkových organizácií…

Netransparentné verejné obstarávanie – dôvod vášho odvolania. O čo išlo?
Išlo o tender na firmu, ktorá zabezpečí harmonizáciu systémov ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry s požiadavkami Európskej komisie. Vzhľadom na to, že 67 percent zákazky predstavuje poskytnutie odborných školiacich služieb pre základnú parametrizáciu nevyhnutných softvérových nástrojov, mohli sme na ministerstve použiť podprahovú metódu verejného obstarávania. Objem vyššie uvedených služieb je preto taký vysoký, pretože významnou súčasťou projektu je naučiť pracovať so systémom všetkých administrátorov na ministerstve, agentúre a podriadených organizáciách, ale najmä tisíce poberateľov priamych platieb a žiadateľov o grantové podpory. Po implementácii systému budú všetky úkony realizované elektronicky a najmä transparentne.

Tvrdíte, že v prípade nezrealizovania tendra hrozilo pozastavenie čerpania financií z eurofondov?
Tvrdím, že tento systém sme mali mať už v roku 2004 ako napríklad Česká republika a ďalej tvrdím, že ak pri návšteve kontrolných orgánov Európskej komisie nebudeme schopní preukázať reálny pokrok v tejto oblasti, riziko sankcií z jej strany bude mimoriadne vysoké.

Myslíte si, že je transparentné, aby verejné obstarávanie v hociktorom rezorte monitorovala politická strana, ktorej nominant je ministrom?
Toto považujem za zásadný problém, najmä ak to ešte vrcholný predstaviteľ strany aj prizná v médiách. Ministerstvá rozhodujú o štátnych peniazoch. To, že je minister nominovaný stranou, sa musí prejaviť tak, že prináša stranícky program do vízií a smerovania rezortu. Nikdy však do rozhodovania o finančných tokoch, to by bol stranícky klientelizmus – a ten zásadne odmietam. To som mala chodiť konzultovať aj to, kto dostane peniaze z Programu rozvoja vidieka, či nebodaj kto dostane priame platby?

Je náhoda, že vo firme, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, figuruje meno podnikateľa, ktorého iná firma požičala strane peniaze na zaplatenie pôžičky?
Podľa mňa to náhoda je. Neštudujem obchodné registre firiem, s ktorými podpisujem zmluvy, neprikazuje mi to ani žiaden zákon. V čase, keď ĽS-HZDS potrebovalo pôžičku na nákup áut pre okresné organizácie, boli touto úlohou poverení iní členovia. Osoby, cez ktoré majú byť firmy prepojené, som v živote nestretla, nerokovala som s nimi.

Miroslav Jureňa tvrdí, že obstarávanie bolo unáhlené, súhlasíte s ním?
Rozhodne nie, veď sme dodržali všetky lehoty vyplývajúce zo zákona pri zverejnení aj pri vyhodnocovaní verejného obstarávania. Pýtam sa pána Jureňu, či na základe výsledkov priebežných správ z NKÚ, ktoré sú voľne dostupné aj na internete, nemal potrebu harmonizovať informačný systém? Či na základe hrozieb z Bruselu o možnom zastavení platieb pre poľnohospodárov sa nepodujal realizovať systém harmonizácie on sám? Ako by to poľnohospodárom vysvetľoval? A čo audítorské správy, ktoré sa realizovali za jeho pôsobenia, z ktorých jednoznačne vyplýva, že dovtedajší systém je nefunkčný? V tomto smere máme štvorročné meškanie a pán Jureňa nastúpil do funkcie v júli 2006. Bolo to teda unáhlené rozhodnutie len preto, že o ňom nevedel?

Hovorí sa, že miliarda išla na harmonizáciu informačného systému, pričom poľnohospodári stále čakajú na priame platby a vyhodnotenie projektov v rámci PRV 2007–2013. Je to v poriadku?
Ale ja som vyriešila situáciu tak, že som nemusela z rezortných zdrojov, ani zo zdrojov určených pre poľnohospodárov z európskych fondov zobrať ani korunu. Celý projekt je financovaný z technickej asistencie Programu rozvoja vidieka, ktorá je predurčená na podporu informatizácie a plánovala som, a dúfam, že môj nástupca v tom bude pokračovať, požiadať o čerpanie z operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiacim orgánom je ministerstvo financií. Z rokovaní, ktoré viedli zástupcovia ministerstiev vieme, že takáto výzva má byť zverejnená začiatkom septembra. Ak by ministerstvo pôdohospodárstva nemalo vybratého realizátora projektu, nemohlo by o peniaze žiadať. A čo sa týka priamych platieb, dúfam, že budú poľnohospodárom vyplatené ako každý rok na prelome decembra a januára. Hoci prechod na euro bude v neinformatizovanej platobnej agentúre veľmi zložitý. Rezort pôdohospodárstva je v tejto oblasti sto rokov za opicami, a to ma veľmi mrzelo.

Môžete bližšie uviesť, aké pohľadávky po lehote splatnosti vo výške troch miliárd ste zistili?
Žiaľ, väčšina firiem, ktoré dlžia ministerstvu, je už v konkurze. Ide o balvan, ktorý som zdedila, a už sa mi ho nechcelo tlačiť pred sebou. Preto som trvala na tom, aby jednotlivé pohľadávky boli buď rýchlo vymožené, alebo odpísané. Chcela som, aby tento balvan už rezort nezaťažoval. Aj tento problém bude vyriešený po implementácii systému, ktorý neumožní žiadnemu z dlžníkov čerpať akékoľvek prostriedky z finančných schém rezortu.

Uviedli ste, že pán Jureňa sa snažil riadiť rezort aj po jeho odvolaní. Môžete byť aj konkrétna?
Nechcem byť konkrétna a nechcem to riešiť cez noviny.

V akom stave odovzdávate rezort?
Rozhodne v lepšom, ako som ho prevzala. V priebehu deviatich mesiacov sa ministerstvo podieľalo na úspešnej reforme vína, doriešili sme problémy s Tokajskou vinohradníckou oblasťou, pripravili sme nový zákon o starostlivosti o zver a poľovníctve, prijali sme zákon o Slovenskom pozemkovom fonde, podľa ktorého budú rekonštruované orgány a znovu naštartovaná činnosť pozemkového fondu tak, aby sa 70-tisíc reštituentov mohlo rýchlo dočkať spravodlivosti. Za úspech považujem prijatie zákona, ktorý významným spôsobom zabraňuje úbytku toho najcennejšieho, čo Slovensko má – poľnohospodárskej pôdy. Je totiž základným výrobným prostriedkom každého poľnohospodára a som hrdá, že som parlament presvedčila o tom, že ju treba chrániť. Vyhlásili sme 13 výziev, v súčasnosti vyhodnocujeme štyri opatrenia a verím, že môj nástupca tieto procesy dotiahne do úspešného konca.

Myslíte si, že je v poriadku, ak sa v rezorte pôdohospodárstva vystrieda v priebehu dvoch rokov už tretí minister?
Asi nie, ale to je opäť otázka na naše stranícke orgány.

Hovorí sa, že s Miroslavom Jureňom ste tvorili kompaktný stranícky tandem, prečo došlo k zlomu a vyhrotenému konfliktu?
Komunikácia s pánom Jureňom nabrala iný rozmer krátko po mojom nástupe do funkcie. Nebola som ochotná pôsobiť v kresle ministra len preto, aby som sedela v ministerskom kresle, počúvala príkazy pána Jureňu, podpisovala a chodila do Bruselu. Jednoducho, zrejme mal iné predstavy fungovania rezortu po mojom nástupe do funkcie a nevedel sa zmieriť s tým, že už nie je ministrom a že ho nepočúvam.

Myslíte si, že je správne riešiť otázky týkajúce sa rezortu, najmä ak ide o „diskutérov“ z tej istej politickej strany – cez médiá?
To ma na tom mrzí asi najviac. Niekoľkokrát som to už povedala, a zopakujem to znova: všetky medializované témy sme mali prezentovať v odbornej rovine – a v rámci strany. Čiže na republikovom grémiu strany, na ktoré som verejne vyzvala predsedu strany. Keďže sa tak nestalo, myslím si, že v tom bol zámer dostať to najskôr do médií, očierniť moju osobu a vyrieknuť ortieľ. Ale veď sme normálne fungujúca strana…

Preberáte plnú politickú zodpovednosť za obdobie vášho výkonu funkcie ministerky?
Za prácu rezortu, ktorý som v priebehu deviatich mesiacov viedla, plne zodpovedám.

O odpovede na takmer identické otázky sme požiadali aj exministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu, ktorý v súčasnosti patrí k najväčším kritikom odvolanej ministerky Zdenky Kramplovej. Otázky sme mu poslali v piatok elektronickou poštou, dostal ich síce, ale textový súbor sa nedal otvoriť. Poslali sme mu otázky preto vo viacerých verziách, no nestihol na ne do uzávierky tohto čísla týždenníka Farmár odpovedať. V pondelok popoludní nám jeho hovorca Branislav Král telefonicky oznámil, že ho mrzí, že Miroslav Jureňa pre pracovnú zaneprázdnenosť nestíha odpovedať. „Tak to pustite bez neho,“ dodal v telefonickom rozhovore B. Král. Keďže máme záujem aktuálne a objektívne reagovať na to, čo sa deje v rezorte pôdohospodárstva, prinášame rozhovor iba so Zdenkou Kramplovou. Ak Miroslav Jureňa odpovie na naše otázky, Farmár mu ochotne poskytne rovnaký priestor ako exministerke. Z pripravovaného súboja dvoch exministrov je napokon len polovičný efekt... Škoda.

Nezodpovedané otázniky
Netransparentné verejné obstarávanie a v pozadí aj problémy s darovacími zmluvami ĽS-HZDS boli hlavnými dôvodmi, ktoré viedli predsedu strany ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara k podaniu žiadosti o odvolanie ministerky pôdohospodárstva Zdenky Kramplovej. Ona sama tieto dôvody odmietla s tým, že ak uviedol tieto dôvody, tak si to asi pomýlil s jej predchodcom Miroslavom Jureňom. V súvislosti s darovacími zmluvami – išlo o finančné dary pre ĽS-HZDS, povedala, že ústredný tajomník ĽS-HZDS je síce štatutárom, ale podľa stanov nie je zodpovedný za hospodárenie strany. Teda samotná Zdenka Kramplová je síce ústrednou tajomníčkou strany, ale necíti sa zodpovedná za hospodárenie strany. Údajne problémové verejné obstarávanie sa týka prepojenia informačných systémov Ministerstva pôdohospodárstva SR s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Slovensko podľa slov Zdenky Kramplovej zaostáva v harmonizácii informačných systémov o štyri roky, ako jediná krajina, a ak by sa v tejto veci nezačalo konať, tak Slovensku by hrozilo zastavenie čerpania financií z Európskej únie v oblasti pôdohospodárstva. V rámci súťaže tzv. podprahovou metódou obdržalo ministerstvo 5 ponúk, z ktorých podľa ministerky len dve spĺňali podmienky. Verejné obstarávanie napokon vyhrala firma Columbex international, ktorá dala najnižšiu ponuku – 900 milió nov korún. Samotná realizácia harmonizácie informačných systémov sa má uskutočniť aj s pomocou prostriedkov z eurofondov, o ktoré sa bude ministerstvo uchádzať. Z. Kramplová dala celý proces, ako aj ďalšie, podľa jej slov „pochybné“ obstarávania a súťaže, preveriť generálnemu prokurátorovi, Najvyššiemu kontrolnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie. Prezident SR Ivan Gašparovič v pondelok 18. augusta odvolal z postu ministerky pôdohospodárstva Zdenku Kramplovú a vymenoval nového ministra Stanislava Becíka.

Autor článku: Lívia ČERNICKÁ
Zdroj: týždenník Farmár, číslo 17/2008
Komentáre k článku:

Pridať komentár
Meno:
Vyhľadávaniev článkoch
v inzerátoch


Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách na tejto stránke? Zadajte svoju emailovú adresu:Posledné komentáre
KomentárRobinson Frankly Predvčerom:
Kto má lúky, pasienky a nechová kozy, tak prichádza o podporu
KomentárRobinson Frankly Predvčerom:
Ako sa stať farmárom
KomentárClaudia Klein 01-06-2020 15:31:52:
Naše poľnohospodárstvo v 14. a 15. storočí
KomentárClaudia Klein 01-06-2020 15:31:32:
Program rozvoja vidieka SR a Operačný program Rybné hospodárstvo SR
KomentárClaudia Klein 01-06-2020 15:30:19:
MPRV chce agrosektor v roku 2013 podporiť cez naftu sumou 10 mil. eur
KomentárMABEL 19-05-2020 17:04:34:
Slovenskí hydinári sa obávajú, že trh zaplavia kurčatá z Ukrajiny
Komentárrosa 19-05-2020 12:13:01:
Agrárny sektor potrebuje od rezortu čo najskôr finančnú pomoc
KomentárIrena 10-05-2020 05:49:12:
Cibuľa ŠALOTKA
KomentárStefanka Pavel 06-05-2020 16:47:29:
Úvery agrosektoru stagnujú
KomentárLUC 06-05-2020 12:11:10:
Egyptské firmy sa vo zvýšenej miere zaujímajú o dovoz pšenice z Francúzska
Inzercia
TOPlist
Bottom panel

© 2007 - 2017 všetky práva vyhradené! Obsah portálu je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis, šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Články uverejnené na Agroserveri neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.
Farby na stenu Farby, laky, omietky Košice